För några dagar sedan genomgick jag en ablation. Har nu fått feber, är det vanligt?

Svar: Feber kan förekomma efter ablation men det är inte vanligt. Du skall kontakta den ansvarige operatören och meddela detta, som då får besluta om eventuella vidare åtgärder.