Har konstaterats förmaksfladder på mig sedan 4 veckor tillbaka. Hade haft känning av det ca 4 veckor tidigare men inte sökt för det. Nu äter jag Emconcor och Waran för att stabilisera för elkonventering. Men jag blir så andfådd så fort jag anstränger mig, är van att gå 30min-1timmes promenader varje dag. Men det fungerar inte nu utan jag blir väldigt anfådd om det är ex. mycket snö att gå i och måste då stanna en stund och sedan gå hem. Är det normalt?

Svar

Detta kan vara normalt vid fladder då hjärtats pumpförmåga påverkas negativt jämfört med vid normal sinusrytm. Därigenom försämras också prestationsförmågan. Det kan dock vara klokt att kontrollera att hjärtfrekvensen är välinställd på den nuvarande dosen Emconcor (vilken bromsar hjärtat). Detta kanske lättast kan göras med kontroll av puls i vila och vid lättare ansträngning direkt på din Vårdcentral.