Kan LM mot ej regelbundet förmaksflimmer sättas in även om normal pulsfrekvens i viloläge är ca 45 slag/min? Vilket LM och hur stor dos i så fall rekommenderas? Har inget underliggande hjärtfel.

Svar

Det finns ingen absolut nedre gräns för vilopulsen vid insättning av pulssänkande läkemedel vid förmaksflimmer, men pulsen får inte bli så låg i vila (främst nattetid) att patienten får symtom av detta. Därför brukar man börja med en mycket liten dos och sedan sakta höja dosen tills en lagom pulssänkande effekt vid aktivitet har uppnåtts utan att sänka vilopulsen för mycket. Det kan vara mycket svårt att hitta en bra balans mellan vilopulsen och puls vid fysisk ansträngning vid förmaksflimmer då de olika frekvensreglerande läkemedlen som används har olika effekt hos olika personer och vilken dos av läkemedlet som krävs är också mycket individuellt. Detta är en samlad bedömning och utvärdering som den behandlande läkaren måste göra.