78-årig kvinna med attackvis FF sedan 17 år, ofta med långa intervaller. F.ö. frisk. Ökade från 2.5 mg till 5 mg Bisoprolol per dag 2012 i samband med senaste attacken. Vill nu gå tillbaka till 2.5 mg då jag blir för trött av 5 mg./d.Finns risk att nedtrappningen utlöser nya attacker? Står också på Waran.

Svar: Om du vill ändra doseringen av bisoprolol bör du kontakta din ansvarige läkare om detta, så att medicinändringen görs i samråd.