Har förmaksflimmer och har varit på sjukhus för detta en gång, men haft det flera gånger varje år under cirka 3 år utan att veta om det. Men fick det konstaterat när jag akut åkte in och nu är min fråga, hur många timmar skall man ha det innan man söker vård?

Svar

Mår man inte dåligt av förmaksflimret kan man gott vänta att söka akutsjukvård, då många flimmer går över av sig självt. Det finns dock en särskild tidsgräns som är viktig att känna till: Om ett förmaksflimmer har stått längre än 48 timmar vågar man som regel inte genomföra en elkonvertering för att återställa sinusrytm, på grund av risken för blodpropp. Många gånger kan det därför vara praktiskt att söka akutsjukvård efter cirka ett dygn med flimmer. Mår man dåligt på grund av flimret med till exempel bröstsmärta eller blodtrycksfall skall man givetvis söka akut. Alla personer med förmaksflimmer bör rådgöra med sin behandlande läkare hur man skall förfara när flimret kommer.