Har elkonverterats 2 ggr efter en infarkt 2005. Har AVSTÅTT från Varan. Trombyl/Seloken/triatec/Lipitor ingår i min medicinering. När kan ny MEDICIN som skall ersätta VARAN förskrivas?

Hoppas att jag är värd en BRA medicin och att kostnaderna för staten ej skall styra.

 

Svar:

Man önskar att alla får den optimala medicineringen för sin sjukdom. Dock är det kanske inte så i vårt land.

Pradaxa finns redan på marknaden. Dock ingår den ännu inte i högkostnadsskyddet för flimmer, däremot för djup ventrombos. Kostnaden ligger runt 25:- per dag om du får den utskriven för flimmer.