Det verkar som mina hjärtläkare inte vill ge mej ablation. Vilka anledningar kan det finnas? Jag är 75 år.

Svar

Det finns några olika former av ablationsbehandling när man har förmaksflimmer. Hos personer som har uttalade symtom av ett förmaksflimmer som kommer attackvis behandlar man med ablation runt hjärtats lungvener, s.k. lungvensisolering. Har man ett ihållande flimmer som är svårt att tillfredsställande behandla med läkemedel så kan man utföra en s.k. His-ablation. Det senare ingreppet innebär att man tar bort den elektriska förbindelsen mellan hjärtats förmak och kamrar. Man blir i och med detta pacemakerberoende. En tid innan behandlingen får man först en pacemaker inopererad och därefter, efter omkring en månad, utförs sedan ablationsbehandlingen. Om ditt flimmer lämpar sig för ablationsbehandling avgörs bäst av läkare som utför sådan behandling.