I september 2008 påbörjade jag Sintron behandlingen inför ablationen som utfördes i slutet av oktober i Bordeaux Frankrike. Ablationen har hittills visat sig lyckosam. Avslutade Sintron och Apocard 50mg behandlingen den 1 mars 2009. Har haft lite högt blodtryck den senaste månaden. Från och med mars gäller dessa två tabletter Emconcor 5mg om dagen och Disgren 300mg om dagen. Nästa besök hos hjärtspecialisten i Spanien är slutet av september. Är det några kända biverkningar med de två nya tabletterna? (Det missas en del frågor, då det blir på främmande språk, därav mina frågor på svenska till er.)

Svar

Grattis till lyckad ablation. Bordeaux har stor kompetens i området! Sintron förstår jag är Sveriges motsvarighet till Waran. Effekten av Waran försvinner på cirka 2-4 dagar efter utsättning. Du tar nu Emconcor (betablockad) och Disgren dvs Acetylsalicylsyra (motsvaras av till exempel Trombyl i Sverige). Emconcor likt andra betablockerare sänker puls och blodtryck. Biverkningar kan förekomma såsom långsam puls, kalla händer och fötter, sömnbesvär, depression och impotens. Du kan läsa mer i patientfass. Acetylsalicylsyra ger vanligast en ökad blödningsbenägenhet samt magbiverkningar. Magbiverkningarna är dosberoende, och om du får besvär kan Trombyl 75 mg dagligen vara ett alternativ. Viktigt för dig för framtiden är att ditt blodtryck är välkontrollerat. Kontroller t ex. hos distriktssköterska rekommenderas!