Svar

När ett förmaksflimmer upptäcks är det vanligt att vare sig den drabbade eller läkaren med säkerhet kan säga när det egentligen började. Skall man då utföra en s.k. konvertering (att med en elektrisk stöt återföra hjärtat till normal rytm) kräver det förbehandling med Waran (ett läkemedel som är blodproppsförebyggande) under minst tre veckor effektiv behandling, vilket i praktiken kan ta ytterligare två till tre veckor. Önskvärt är att konverteringen sedan sker så fort som möjligt.