Har förmaksflimmer. Medicinerar med betablockerare samt Trombyl. Har ibland kraftiga kramper nattetid i mina ben. Mycket kraftiga smärtor! Funderar på samband mellan flimret, mediciner? Är i övrigt frisk, fysiskt aktiv.

Svar

I FASS finns rapporterat om kramper/muskelkramper som mindre vanlig biverkan eller i enstaka fall förkommande, vid behandling med betablockad. Hur ofta förkommande det är varierar mellan olika betablockerare. Detta är något att diskutera med den läkare som ansvarar för din behandling, som ordinerat dina läkemedel.