Jag är en kvinna (69 år) med RA sedan 17 års ålder och högt blodtryck. Förmaksflimmer sedan 1998. De första fyra åren ca en attack/år. Därefter ökande. Brukar vara 1-2 dygn. Första elkonverteringen 2005. Började 2006 med Cordarone som efter ca 6 månader slog ut sköldkörteln. Hela sköldkörteln bortopererad 2007. Flimmerattackerna avtog inte efter operationen. Nio elkonverteringar fram till 2009, då Tambocor,100mg x 2, + 25 mg Seloken sattes in. Äntligen fri från flimmerattacker! Men med låg puls (ca 50-55) och omotiverat trött. Vid kontroll dec 2010 konstaterades att mina QT-tider var för långa. Tambocor sattes ut. Efter 10 dagar åter förmaksflimmer. Kompimissen blev 1 Tambocor/dag och ingen Seloken. Har inte haft några riktiga flimmerattacker sedan dess. Kan ablation vara en lösning? Elle vågar jag satsa ännu en gång på en medicin med risk för svåra biverkningar?

Svar

Aktuell situation motiverar rimligen att man överväger ablation. Man kan givetvis testa igen med Cordarone då sköldkörtelproblem inte kan uppstå, eller med Multaq men återfall i flimmer efter att ha provat antiarytmiska läkemedel motiverar enligt gällande riktlinjer ablation.