Har ett förmaksflimmer som inte vill ge sig. Kanske är det operation som gäller? Talade med min läkare om en medicin som ska vara lika potent som Cordarone men inte hade de biverkningarna. Läkaren sa att han inte fick skriva ut den på grund av kostnaden… Vilket är bäst? Att jag kan fortsätta arbeta 100% och må bra! Eller ha biverkningar och tvingas till sjukskrivning. Är även deltidsbrandman och har varit aktiv hela tiden. Med cordarone så kommer flimret och går, men det vill inte stabilisera sig! Vet ni vad den andra medicinen heter? Och vad är i så fall priset på den?

Svar

Den medicin du frågar efter heter Multaq och är mycket riktigt en Cordaron-analog, dvs liknar Cordaron i sin uppbyggnad och i sitt sätt att verka. I de studier som hittills genomförts ses inga bieffekter på sköldkörtel eller lungor vilket är en stor fördel med Multaq jämfört med Cordaron. Vid direkt jämförelse mellan Cordaron och Multaq på patienter med förmaksflimmer är Cordaron mer effektiv att bibehålla normal sinusrytm. Indikation för Multaq är invalidiserande paroxysmalt (återkommande) till persisterande flimmer. För rabattberättigande skall patienten dessutom ha endera högt blodtryck, diabetes, hög ålder (överstigande 75 år), tidigare stroke eller mild hjärtsvikt. Kostnaden för läkemedlet per behandlingsdag (tas morgon och kväll) är 30 kronor vilket ger en årskostnad på ca 11.000 kr.