Jag fick förmaksflimmer efter årets 2 första skidturer under den första snön i oktober. Det gick dock tillbaka strax innan jag skulle elkonverteras. Blev naturligtvis orolig och både jag och läkarna trodde mer på att det var en begynnande utbrändhet som låg bakom. Är i vanliga fall mycket flitig motionär. Har tagit arbets-EKG och ultraljud utan anmärkning sen dess. Igår gjorde jag så nypremiär med längdskidorna igen och allt kändes bra. Åkte lagom takt och det kändes som att börja leva igen. När jag vaknade imorse hade jag dock en känsla av att jag sovit dåligt och upplevde åter att hjärtat flimrade. Det lugnade dock ner sig efter att jag varit vaken en stund. Helt klart är dock att skidåkningen var direkt orsak. Vad ska jag göra nu? Motion och skidor i synnerhet är en mycket viktig del av mitt liv. Kan det ha med armrörelserna med stavar som gör att nerverna som ger hjärtat impulser kommer i olag? Om jag nu haft en mindre hjärtmuskelinflammation(Vilket inga EKG.n påvisat)Hur länge sitter det kvar? Har under hösten haft ”knakningar” i ryggraden inklusive nacke som jag aldrig haft förr. Kan det ha samband? Hade ett flimmer första gången för 8 år sedan. Samtliga gånger har det kommit på morgonen när jag vaknat och jag upplevt att det varit en orolig sömn. Kan mardrömmar utlösa flimmer?

Svar

Flimmer kan utlösas av många orsaker. En koppling finns till det så kallade autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som vi inte kan kontrollera med ”viljan”. Detta system är uppbyggt av ”stressnerver” (sympatikus) vilka är aktiva vid stress och ansträngning, samt ”bromsande nerver” (vagus) vilka är aktiva i vila och efter måltid. En del flimmer kommer oftast i samband med stress och ansträngning, så kallade sympatikotona flimmer. Andra flimmer kommer oftast i vila efter ansträngning eller nattetid, så kallade vagala flimmer. En del flimmer utlöses av alkohol, men många flimmer startar utan att någon specifik orsak kan ses eller förstås. Den vanligaste utvecklingen vid flimmer är att attackerna först kommer mer sällan och är korta. Med tiden blir flimmerattackerna mer lättutlösta och ihållande och elkonvertering eller mediciner kan krävas för att bryta flimret och bibehålla normal sinusrytm. Denna utveckling är dock högst individuell, en del personer har korta och glesa flimmerattacker genom hela livet. I ditt fall låter det som om flimret har ”vagal” karaktär. När du anstränger dig är det viktigt att du håller god vätskebalans vilket kan motverka flimret. Du skall givetvis fortsätta motionera. Om flimret ger dig fortsatta bekymmer bör du diskutera med din ansvarige läkare om utredning och behandlingsalternativ. Jag förutsätter att du kontrollerat sköldkörtelprov (blodprov) samt genomfört ultraljudsundersökning av hjärtat.