Mina arytmier har inte varit dramatiska och jag tror att jag kan reducera frekvensen av arytmier genom att alltid ersätta vätskeförluster i (för)tid och gärna med tillsats av Resorb eller liknande. (Nästan alla mina arytmier har kommit efter betydande vätskeförluster).

Kunde ett tänkbart alternativ till ablation vara att ta bort antiarytmika och betablockerare och därmed leva med arytmier då och då? Framför all om jag lyckas hålla ner antalet attacker, enligt ovan och genom andra livsstilsåtgärder.

 

Svar:

Ablation är i första hand ett ingrepp med avsikten av begränsa eller helt eliminera symptom. Indikationen skall i första hand alltså vara symtom som inte på ett tillfredsställande sätt kan kontrolleras med läkemedel (i första hand patientens egen uppfattning).