Kan ett flimmer utlösas då man har hoppat över medicin en dag. Tar 50 mg seloken + 5 mg enalapril varje dag.

Svar

Det kan vara lättare för flimret att komma när man hoppar över sin medicinering, men det tar mer än en dags uppehåll innan all läkemedelseffekt gått ur kroppen. Om den överhoppade dosen Seloken varit högre hade det nog haft mer påverkan på flimmeråterfall. Troligen går det bra utan 50 mg Seloken vid ett tillfälle, det har säkert visat sig när detta svar kommer.