Finns någon behandling för att ge mig tillbaka konditionen? Jag är kraftlös nu. Hjärtat slår sina 50 slag/min även vid ansträngning. Jag flåsar på direkten starkt istället. Jag har förmaksflimmer av något slag sedan år tillbaka, men har inget obehag av det. Hur pass farlig är kombinationen?

Svar

Jag är lite osäker på vilket problem du har då rubriksättningen och ditt meddelande har lite olika innebörd. Som jag tolkar det kan du antingen ha: 1. Sjuk sinusknuta med dålig pulsökning vid ansträngning samt inslag av förmaksflimmer eller 2. Förmaksflimmer med dålig pulsökning vid ansträngning Från din beskrivning så tror jag att du har förmaksflimmer sedan flera år. Det är då sannolikt rimligt att flimret accepteras utan elkonvertering eller antiarytmisk läkemedelsbehandling, då chansen att du får bibehålla sinusrytm efter sådana åtgärder är liten. Här får man först bekräfta dålig pulsutveckling till exempel med ett arbetsprov. Samtidigt bör man kartlägga om du tar något läkemedel som bromsar flimret för kraftigt. Om så inte är fallet kan man diskutera pacemakerbehandling. En pacemaker ser till att hjärtat inte går för långsamt, men denna kan också hjälpa till att öka hjärtfrekvensen vid ansträngning. En sådan åtgärd kanske helt kan avhjälpa dina besvär. Du bör diskutera dessa möjligheter med din läkare.