Svar

Din far har hög ålder, tidigare TIA, högt blodtryck och diabetes som riskfaktorer för stroke vid flimmer. Detta blir totalt 5 poäng enligt CHADS2-score. Gränsen för att medicinera med Waran är 1 poäng (absolut indikation för Waran är 2 poäng eller mer). Din far har således mycket starka skäl att medicinera med Waran förutsatt att inga kontraindikationer finns. Trombyl ger inte tillräckligt skydd.