Min pappa har förmaksflimmer och kan ej ta waran pga en kärlmissbildning som sitter vid halskotorna. Läkarna vill/vågar inte ge waran med risk för att det ska brista och börja blöda, hjärnblödning. Hjärtats förmak är förstorat efter att han gått med flimmer en lång tid. Han har varit inne för ”tior” tre ggr i år. Läkarna säger att de inte kan göra något. Men det måste väl finnas något man kan göra? Kan man göra en ablation utan att äta Waran? Finns det några andra alternativ?

Svar:

Svår situation med blödningsrisk kontra risk för blodpropp. Har man haft tre stycken s.k. TIA (transitorisk ischemisk attack – alltså övergående syrebrist till hjärnan) är risken för stroke p.g.a. propp riktigt hög, tyvärr.

Alternativ: Om hans läkare bedömer blödningsrisken som så väldigt stor gäller kanske frågan om någon behandling för att förebygga blodpropp över huvud taget är möjlig, samtidigt måste man varna för den tydliga risken för blodpropp. Man har numera möjligheten att ge Pradaxa (dabigatran) eller kanske överväga injektion av s.k. lågmolekylärt Heparin (t.ex. Fragmin eller Innohep). Ny diskussion med behandlande läkare rekommenderas.