Står inför ablation & undrar över de risker detta innebär i förhållande till fortsatt medicinering med 4X80g Sotacor resten av mitt liv. Finns det någon som vet något om kort- & långsiktiga konsekvenser, balanserat med nuläget (beroende av läkemedel & behandling)? Jag kan ju kanske räkna ut att min kropp vänjer sig & behöver ytterligare alternativa läkemedel för att stävja konsekvensen t.ex. ett ”persistent” hjärtflimmer? Vad blir nästa steg för pillertrappans aktörer?

Svar

Enligt internationella och nationella riktlinjer kan flimmerablation erbjudas till patienter med invalidiserande besvär till följd av flimret, och där adekvat antiarytmisk läkemedelsbehandling ej givit tillräckligt gynnsam effekt eller givit upphov till intolerabla biverkningar. Med adekvat antiarytmisk behandling avses minst ett provat antiarytmika under 3-6 månader i adekvat dosering. Om ett antiarytmiskt läkemedel tolereras av patienten och ger ett gott skydd mot förmaksflimmer så förordas fortsatt läkemedelsbehandling, men effektiviteten och eventuella biverkningar får värderas fortlöpande och minst årligen. Den totala risken för komplikationer vid långtidsbehandling med antiarytmisk läkemedelsbehandling (t ex Sotalol) är inte känd och varierar från individ till individ. Händelser i den enskilde patientens liv, t ex kärlkramp eller hjärtsvikt, kan medföra att läkemedlet inte längre kan användas på ett säkert sätt vilket motiverar fortlöpande kontroller. Hittills genomförda studier som jämför ablationsbehandlíng mot antiarytmisk läkemedelsbehandling har enbart följt patienterna under 12 månader. Det finns således ett stort behov av studier med lång (flera år) uppföljning avseende effektivitet och komplikationer. Om man följer de riktlinjer som finns så avgörs behandlingsvalet (ablation eller fortsatt Sotalol) i ditt fall på hur effektiv läkemedelsbehandlingen är och om du har några biverkningar.