Tack för bra föreläsning i Stockholm tis 23 nov, utmärkt. Där nämndes ett mätvärde mellan 2-3 som görs månatligen vid användning av Waran, är motsvarande värde (eller annat mätvärde) möjligt att göra vid kontinuerlig användning av Trombyl 75 mg? Vidare det nya medlet (som började på ”p”) som komplement/ersättning till Waran, är mätvärde även där möjligt att identifiera?

Svar

Det finns inget motsvarande värde för Trombyl som för Waran att mäta den blodförtunnande effekten. Trombyl 75 mg dagligen ”räcker” dock för att effektivt påverka blodplättarna i blodet och därigenom få en blodförtunnande effekt. För Pradaxa finns idag inget motsvarande test som för Waran för kliniskt bruk, men det kanske kommer att utvecklas.