Har sökt information angående ablation. Har förstått att man är vaken under ingreppet som kan ta ganska lång tid. Läser även att själva ”värmningen” är smärtsam.

Svar

Rutiner för smärtlindring och eventuell narkos under förmaksflimmerablation kan skilja sig åt mellan olika kliniker. Den vanligaste rutinen är att patienten får förmedicinering med något lugnande läkemedel och sedan får avslappnande och smärtstillande läkemedel under ingreppet, framförallt under den ofta smärtsamma värmebehandlingen. I enstaka fall har den smärtlindrande behandlingen inte tillräcklig effekt och då kan det bli aktuellt med narkos för att kunna genomföra hela ablationen. Anledningen till att man inte söver patienter för förmaksflimmerablation är att det dels kräver narkospersonal, men framförallt är en onödig risk och kan orsaka komplikationer och förlängt återhämtande med behov av vård på övervakningsavdelning. Det finns idag mycket effektiva smärtlindrande medel att använda vid flimmerablation, som anpassas individuellt efter patientens behov. Läkaren som ger värmebehandlingen sitter/står hela tiden vid patienten, som kan förmedla sig när det gör ont. Då kan läkaren göra paus i behandlingen medan smärtstillande medel ges, och sedan upptas behandlingen igen. Det är också så att värmebehandlingen är mer smärtsam på vissa ställen i förmaket, och inte smärtsam på andra ställen.