Har haft förmaksflimmer i 5 år – är 73 år. Finns det någon möjlighet att det kan försvinna? Kan man genom sund livsföring,rätt medicinering och en stor portion tålamod bli helt frisk igen eller är detta något,man måste dras med resten av livet? Äter dagligen Varan – kan jag slippa detta någon gång i framtiden?

Svar

Den enda botande behandlig mot förmaksflimmer är förmaksflimmerablation. Denna behandling är dock inte aktuell för alla med förmaksflimmer. Om Du inte lider svårt av ditt förmaksflimmer och då behandling med läkemedel fungerar bra kan man leva ett normalt liv trots förmaksflimmer. Nackdelen är att man måste ta medicin varje dag och äta Waran för att skyddas mot blodproppsbildning. Det finns tyvärr inga sunda levnadsvanor eller läkemedel som kan bota Dig från förmaksflimmer.