Har gjort en elkonvertering för 3 månader sedan. Behandlas med Waran (PK mellan 25-30) samt Sotacor för att sänka pulsen. Är detta en livslång behandling eller går det att trappa ner och avsluta?

Svar

När man vid ett eller upprepade tillfällen drabbas av förmaksflimmer, som inte