Jag har förmaksflimmer sedan ca. två år tillbaka. Har genomgått elkonvertering med gott resultat, men tyvärr varade det bara tre veckor. Har sedan för ett halvt år sedan haft en hjärt infarkt och efter röntgen blivit kärlvidgad. Har läst en del om ablation och hisablation. Är 82 år och försöker gå 5 km. varje dag, men vissa dagar blir jag alldeles onormalt trött och måste stanna och lyssna på fågelsången innan jag kan gå vidare. Tyvärr är inte min läkare intresserad av ytterligare behandling.

Svar

All behandling av förmaksflimmer bör utgå från patientens besvär. Det kan visserligen vara svårt att reda ut om man har flera anledningar t.ex. till trötthet vid ansträngning. His ablation föregås alltid av att man opererar in en pacemaker och görs i princip endast om man har ett förmaksflimmer som trots medicinering inte kan fås till någorlunda normal frekvens utan att pulsen blir alltför snabb. Flimmerablation med syfte att få bort flimret är i första hand riktat till personer med relativt kraftiga symtom av sitt flimmer och där man testat förebyggande läkemedel med syfte att hålla flimret borta. Sådan behandling ger ytterst sällan till någon över 80 års ålder.