Jag har aldrig haft någon rusning och aldrig heller haft några andra symtom. Min andfåddhet är bortblåst efter 4 km promenad/dag och LCHF-diet (samt borttagande av Lipitor och Felodipin). Det enda jag märkt är en viss hjärtklappning precis när jag vaknar. Tyder det på att mitt flimmer blivit värre? Vad jag förstår av filmen är jag ej lämplig för ablation? Vad tror ni?

Svar

Förmaksflimret är ett elektriskt kaos i förmaken och detta tillstånd är konstant vid permanent förmaksflimmer. Det som varierar är hur mycket av signalerna som AV-knutan släpper igenom till kamrarna som pumpar ut blodet i kroppen. Genomsläppligheten i AV-knutan styrs automatiskt av kroppen via nerver och hormoner. Vid olika typer av stress och ansträngning blir AV-knutan piggare och släpper igenom fler signaler, varvid pulsen stiger. Det omvända sker i vila och under sömnen. Vid förmaksflimmer är det vanligaste att hjärtat slår för fort, AV-knutan kan inte bromsa tillräckligt. Då behöver man tillföra ett pulssänkande läkemedel. Detta är en balansgång, för att inte pulsen istället ska bli för låg på natten, och effekten i kroppen av de olika läkemedlen kan variera t.ex av olika upptag i tarmen eller ändring i nerbrytning av läkemedlet i kroppen. Ofta kan en justering av doserna behövas efter några års behandling. Det stämmer att det i ditt fall inte är lämpligt med förmaksflimmerablation, då du har haft permanent förmaksflimmer länge. Det pågår dock en snabb utveckling inom området och nya behandlingsalternativ kan bli aktuella i framtiden.