Jag undrar hur mkt mitt hjärtflimmer påverkar min livslängd. Mitt hjärta är friskt (har genomgått en noggrann undersökning; varit inlagd för observation och undersökning och fått det konstaterat). Jag har inget farligt kolesterol. Har fina kärl (inga beläggningar).

Svar:
Det finns många personer som lever med förmaksflimmer och de som kan leva gott med detta. Det finns de som lever med flimmer och inte vet om det. Det är bra att du har blivit undersökt. Det är viktigt att utreda om det finns några bakomliggande orsaker till flimret och att bedömning av riskfaktorer kartläggs. Vid förmaksflimmer innebär det alltid ett ställningstagande till om blodproppsförebyggande läkemedel ska sättas in och om hjärtfrekvensen är tillfredsställande både i vila och vid fysisk aktivitet.