Har haft förmaksflimmer i ca 3 år. Har gjort flera elkonv. + en ablation. Inget håller i sig. Äter Waran och går på kontroller regelbundet. Min fråga: Inget verkar hålla i sig för mig flimret kommer tillbaks. Hur länge kan man gå med förmaksflimmer? Är livrädd för blodproppar.

Svar

Det finns många personer som lever med ett ihållande förmaksflimmer. Viktigt är att ta reda på om det finns bakomliggande orsaker till flimret, att ha behandling som reglerar pulsfrekvens samt att behandlas med läkemedel för att minska risken för blodproppar – Se rekommendationer på hemsidan: -”Räkna ut din riskpoäng för att få stroke om du inte blir behandlad med blodproppsförebyggande medel”. Det är inte alls ovanligt att man kan behöva mer än ett behandligstillfälle med ablationsbehandling. Rekommenderar att du kontaktar din ansvarige läkare och diskuterar möjligheten till en andra ablationsbehandling.