Har periodvis förmaksflimmer, cirka var 6 e vecka och har nu läst på er sida att de flesta skriver att det till slut leder till kroniskt flimmer. Men jag blir helt orkeslös och undrar då hur jag kan leva med detta.

Svar

Det finns de som har attackvis flimmer under decennier men det är vanligare att episoderna blir längre och mera frekventa med åren för att långsiktigt kanske bli ihållande (kroniskt). Med så uttalade symtom bör läkare kontaktas för i första hand läkemedelsbehandling för att mildra symtom och i andra hand för att förebygga återfall. Man kan också överväga ablationsbehandling om läkemedel inte fungerar.