Min mamma, 72 år, har haft problem med hjärtflimmer i många år. Fick varan för några månader sedan. När hon senast åkte in akut för hjärtflimmer fick hon den informationen att det inte var farligt med hjärtflimmer när hon hade varan och det inte finns något att göra, hon fick lära sig att leva med hjärtflimmer och skickades hem. Är det riktigt?

Svar

Denna bedömning är adekvat när det inte är rimligt att försöka förhindra förmaksflimmer med speciella läkemedel, då det inte är lämpligt att bryta en förmaksflimmerattack med elkonvertering, och då det inte är aktuellt med förmaksflimmerablation. Detta innebär att läkarna accepterar att förmaksflimret blir permanent och inriktar sig då på att förebygga mot blodproppsbildning med Waran, samt att dämpa hjärtfrekvensen (pulsen) med olika typer av bromsande läkemedel. Om behandlingen då är adekvat och om den kontrolleras regelbundet, är risken att drabbas av komplikationer som blodproppsbildning eller hjärtsvikt av förmaksflimret relativt liten. Det går dock aldrig att ta bort riskerna helt, så det är fel att säga att förmaksflimmer är ofarligt. Med rätt behandling går det ändå leva ett normalt liv med förmaksflimmer.