Har haft problem med flimmer under ca 8 år. Under denna tid har jag genomgott 19 elkonverteringar och 1 ablation men förmaksflimmret består. Vad innebär detta för mitt hjärta i ett långsiktigt perspektiv?

 

Svar:

Den långsiktiga effekten av att gå med förmaksflimmer är mycket beroende av andra faktorer, samtidig förekomst av förhöjt blodtryck? Andra hjärtsjukdomar?

Det är nödvändigt att pulsfrekvensen regleras så att man inte under långa tider går omkring med för hög puls. Slutligen angeläget att man försöker se till att minimera risken för blodpropp/stroke.

Slutligen: ”Har man sagt A får man säga B” brukar det heta. I det här sammanhanget avses att om man gör en ablation skall man vara beredd att göra ett andra ingrepp. Man räknar idag med att omkring 40 % av alla måste göra ett andra ingrepp.