Min man har kroniskt förmaksflimmer (dessutom ett litet läckage på en klaff). Han behandlas med 5 mg amlodipin, 200 mg SelokenZOC, 0,25 mg digoxin samt Waran enligt särskild ordination. Är det en dos som är långsiktigt hållbar (biverkningarna är kännbara)? Tror mig till exempel ha sett någonstans att digoxin vid långsiktig (hur länge är det i detta sammanhang?)behandling ökar dödligheten hos flimmerpatienter som inte samtidigt har hjärtsvikt.

Svar

Doserna din man använder för att bromsa förmaksflimret är höga, men kanske adekvata för din man. Både SelokenZOC och Digoxin ger en bromsande verkan i AV-knutan vilket därigenom bromsar hjärtats frekvens. Hämningen av AV-knutan kan bli för kraftig, men jag förutsätter att den ansvarige läkaren har provat ut att just denna kombination och dessa doser är lämpliga för din man. Vilka biverkningar föreligger? Detta är något den ansvarige läkaren ska få höra! Beträffande långsiktighet och Digoxin så försämras njurfunktionen naturligt med ökad ålder. Digoxin utsöndras oförändrat i urinen, varför en nedsättning av njurfunktionen kan leda till förhöjda Digoxinnivåer. Man bör således fortlöpande kontrollera njurarnas funktion vid behandling med Digoxin. Den studie du nämner var svårvärderad beträffande resultaten och var enligt min åsikt på sin höjd ”hypotes-genererande”, vilket betyder att man behöver göra en ny studie för att särskilt belysa detta förhållande innan några säkra slutsatser kan göras. Vi läkare och läkemedelskommitteér fortsätter således att rekommendera digoxin som frekvensreglerande behandling även om hjärtsvikt inte föreligger.