Har haft Flimmer-Fladder sedan år tillbaka. Gjorde 3 konverteringar sedan en Mace-operation. Efter 2 månader kom fladder tillbaka har sedan dess gjort 10 konverteringar. Nu skall man göra en ablation. Är mycket orolig för det är 6-8 månaders väntetid. Har stora obehag av flimmer-fladder=ingen ork. Är diabetiker. Kan jag verkligen vänta så länge?

Svar

Det är i princip olyckligt med all väntetid men när det gäller behandling av förmaksflimmer anser man att det blir lite svårare att få ett bra resultat om tiden patienten varit i förmaksflimmer är lång. För fladder spelar det sannolikt mindre roll.