Senaste besöket på akuten när jag hade en flimmerattack så fick jag en ny behandling med dropp, ej elkonvertering (fått 19 elstötar). Känner nu att flimret har kommit tillbaka efter några dagar. Fick Sotalol 2ggr. 40 mg, som bara gör mig dålig i magen. Min fråga är, hur pass tillförlitligt är behandlingen infusion Brinavess?

Svar:
Flimmer som varat under relativt kort tid, d.v.s. ett par veckor kan i c:a 50 % av fallen fås att gå över när man ger Brivaness. Behandlingen är rimligt säker och kan vara ett alternativ till s.k. DC-konvertering.