Jag lider av förmaksflimmer och äter just nu Tambocor vilket håller mig besvärsfri. Nu ska jag åka utomlands i 2 veckor (Spanien), bör jag ta med mig Waran eller dylikt utifall att?

Svar

Waran med eller inte? Beror fr.a. på hur ofta det varit aktuellt tidigare. Glesa attacker som gått över av sig självt? Avstå. Ofta behov av Waran inför elkonverteringar ? Ta med.