Har haft besvär med FF sedan 2004. är 54 år, man och normalviktig. Är kateterabladerad 2009 och har blivit bättre men har haft vissa återfall och har då elkonverterats. Har sinusrytm. Har nu blivit återinsatt på Tambocor 2 x 100 mg per dygn pga att återfallen kommer oftare, men började enl ordinationen på 2 x 50 första veckan och sedan upp på 2 x 100. Min fråga – kan man läggas sig på 2 x 50 och stanna där om man upplever att det blir stabilt med den dosen, eller bör man alltid lägga sig på 2 x 100 mg? Dvs för att ev. minska biverkningarna om man blir ”tillräckligt” stabil på 2 x 50 mg per dygn.

Svar:
Vid behandling med Tambocor bör man eftersträva lägsta effektiva dos för att minska risken för biverkningar. Om 50 mg x 2 är effektiv dos för dig så går det utmärkt att stanna vid den dosen. Man kanske även kan prova 50 mg x 1 (med risk för återfall).