Har fått konstaterat via Ekg och ultraljud och ett dygns bandinspelning att jag har ett förmaksflimmer 150 -160 i puls under attackerna. Nu har jag sedan tre dagar 25 mg Metoprolyl och en tabl Trombyl. Har sedan jag startade med medicineringen, haft 1-2 ”lätta ” anfall på ca 15 min och puls omkring 60. Kan jag hoppas på att bli helt återställd? Pulsen är ibland 50 och då undrar jag hur långt ner man kan låta pulsen gå med extra dos Metroprolyl?

Svar

Attacker av förmaksflimmer har en tendens att komma tillbaka och tyvärr också bli vanligare med åren. Metoprolol (eller någon annan s.k. betablockerare) sänker pulsen under en attack och ger därmed en betydande lindring av symptomen. I något högre doser än 25 mg per dag har medicinen också en attackförebyggande effekt. Pulsen under regelbunden, normal rytm sänks något av medicinen men mycket sällan på något allvarligt sätt. Någon klar nedre gräns finns inte utan man ser i så fall till eventuella symptom som uttalat nedsatt prestationsförmåga, yrsel eller dylikt.