Jag är för övrigt en frisk kvinna på 68 år men för 3 år sedan fick jag flimmer. Jag undrar ”efter hur lång tid (år) blir det kroniskt”?

Svar

Kroniskt (eller med en ”modern” term; permanent) kallar vi ett förmaksflimmer där man inte med s.k. elkonvertering kan få bort flimret eller när man efter en eller flera konverteringar får återfall nära nog omedelbart. I det läget avstår vi oftast från ytterligare åtgärder och i och med det blir flimret bestående eller med andra ord: Kroniskt.