Jag skulle vilja veta hur mycket en lungvensisolering kostar, båda alternativen värme och kyla, och även kostnaden för en fladderablation. Jag menar alltså inte patientens kostnad utan vad behandlingarna kostar för landstinget. Dessutom undrar jag om det har gjorts någon jämförelse med vad läkemedelsbehandlingen kostar per år om det till exempel rör sig om Tambocor plus någon betablockerare.

Svar

Kostnaden beräknas av behandlande klinik d.v.s. ”prislappen” varierar något mellan olika sjukhus. Storleksordningen är omkring 100.000 Kr för en flimmerablation och omkring 50.000 för en fladderablation. Direkt jämförelse mot läkemedelsbehandling saknas ännu men enl. socialstyrelsens riktlinjearbete kan man betrakta ablation av förmaksflimmer som kostnadseffektiv sett över en period på 5 år.