Under ett 24-timmars-EKG visade det sig att jag hade en kort attack av förmaksflimmer på natten. Jag tror det var 12 slag, varade ca 5-6 sekunder. Doktorn sa att detta var vanligt bland yngre personer utan annat hjärtfel. Stämmer verkligen det? Jag är bara 46 år så jag blev ju förstås orolig.

Svar

Det är svårt att säga hur vanligt det är med korta attacker av förmaksflimmer utan symtom, då säkert mycket få fall diagnostiseras. Det är mindre vanligt att drabbas av förmaksflimmer i yngre ålder och utan riskfaktorer som t.ex högt blodtryck eller diabetes, och utan hjärtsjukdom. Det är dock vanligare med kortvariga attacker hos yngre friska personer med förmaksflimmer än hos äldre. Kortvariga attacker av förmaksflimmer under 30 sekunder långa behöver inte behandlas om man inte har svåra symtom av detta. Det finns dock stor risk att besvären kommer att förvärras i framtiden och att Du då behöver behandling, men om detta sker om några år eller 10-20 år är omöjligt att gissa.