Är 72 år, kvinna och har sedan 4 år återkommande flimmerattacker som brukar vara 8-10 timmar. Gjorde i mars en ablation/lungvensisolering men tyvärr utan effekt.Inte heller tabl. Sotalol har hållit flimret borta. För ca 2 veckor sedan var jag inlagt för att byta till Tambocor. Efter ca en veckas behandling har jag återkommande darrningar och muskelsvaghet i fr a armar och händer. Besvären kommer på fm 2-3 tim efter jag tagit morgondosen, och håller på några timmar. Någon dag har jag varit i det närmaste besvärsfri. Tror att detta är biverkan av medicinen och min fråga är om det finns erfarenheter att det kan gå över. Besvären är obehagliga.

Svar:
Vissa biverkningar, t ex darrningar och muskelsvaghet, kan vara övergående (helt eller delvis). Dock är det lämpligt att du diskuterar detta med din behandlande läkare, där man får överväga dosminskning eller att avbryta behandlingen med Tambocor.