Finns det ett samband mellan fladder och kolesterol samt, svettningar vid t ex promenad i lugn takt för mansperson med ca 10kgs övervikt. Påverkas lusten av fladder?

Svar

Kolesterolvärdet påverkar inte direkt uppkomsten av förmaksfladder men är en riskfaktor för att utveckla annan hjärt-kärlsjukdom såsom åderförkalkning (ateroskleros) i kroppens artärer. Att ha svettningar vid promenad kan bero på flera faktorer; hur vältränad man är, på övervikt, på vilken hjärtrytm och hjärtfrekvens man har m.m.

Påverkan på den sexuella lusten kan ha både fysiska och mentala förklaringar. Hjärtrytmrubbning kan leda till nedsatt fysisk ork, till nedsatt mental lust kanske med rädsla för att trigga igång ny episod av hjärtrytmrubbning. Läkemedelsbehandlingen vid hjärtrytmrubbning kan även den ha påverkan på den sexuella lusten. Dessa frågor är viktigt att diskutera med sin behandlande läkare för att få hjälp att till en bättre livssituation