Mitt förmaksflimmer börjar alltid med att jag börjar kissa var tjugonde minut till jag har upprepat detta ca.tio ggr. Därefter upphör flimret efter ngn timma?

Svar

Stora urinmängder är vanligt i samband men oregelbunden och/eller snabb hjärtrytm. Det orsakas av att ett visst hormon frisätts i kroppen när hjärtats förmak utvidgas i samband med hjärtklappning.