Svar

Det finns personer som säger sig uppleva ett samband mellan mag- och hjärtrytmbesvär. Vetenskaplig dokumentation på detta är dock svårt att hitta. När man upplever problem som du beskriver så är det klokt att skaffa sig regelbundna och bra matvanor.