Känns som om hjärtat hoppar över ett slag. Kommer i perioder. T ex efter att jag druckit alkohol och ätit mycket mat. Har haft detta sedan 30års, är idag 49. Varar från några minuter till 3 timmar. Jag tränar och känner inget vid ansträngning. Det kan gå månader och mer mellan gångerna och sen kan det komma med någon veckas mellanrum.

Svar

Låter på beskrivningen som det vi kallar ”extraslag” d.v.s. slag som startar på annan plats i hjärtat än i sinusknutan. Förekommer ibland hos långt mer än hälften av befolkningen och är inte tecken på bakomliggande hjärtsjukdom annat än i speciella undantagsfall.