Gjorde en ablation på Karolinska i Huddinge för en månad sedan. Man frös av en extra ledningsbana jag haft som orsakat hjärtrusningar. Som jag förstod det valde man att frysa eftersom banan låg nära AV-knutan. Jag var beredd på att rusningarna skulle försvinna men inte att jag skulle känna mig så annorlunda. Det är nästan som att hjärtat har ”försvunnit”. Jag har alltid känt mitt hjärta slå mer eller mindre men nu är det helt tyst och lugnt ibröstet. Jag känner inte hjärtat när jag lägger handen på bröstet och det slår inte ens speciellt hårt när jag tränar. Mitt blodtryck har sjunkit från ca 90/140 till 80/120. Är det normalt?

Svar

Jag vet inte exakt vad du behandlats för i ditt hjärta, men kanske är det så att denna ”extra ledningsbana” givit upphov till fler besvär än bara hjärtrusningar. Banan kan till exempel reta till extraslag vilka också kan försvinna efter en ablation. I vissa fall vet vi att en extrabana elektriskt kan aktivera kammaren på ett ogynnsamt sätt och till och med försämra hjärtats pumpförmåga. Även om detta är mycket sällsynt kan denna ogynnsamma aktivering också ge symtom. Den vanligaste reaktionen vi får efter en ablation liknande den du genomgått är emellertid att även om hjärtrusningen försvunnit så finns extraslagen kvar. Det känns som om att rusningen är på väg att starta, men den kommer aldrig igång. Med tiden kan denna känsla försvinna, kanske beroende på att kroppen till slut litar på att en rusning inte startar. Ditt blodtryck betraktar jag som helt normalt.