Jag är en 64-årig man som drabbats av flimmerattacker vid ett flertal tillfällen under de senaste 8 åren. Första året några gånger sedan ett uppehåll på 5 år utan besvär. Har sedan c:a 3 år åter fått tillbaka besvären. Attackerna har alltid gått tillbaka självmant. Jag har märkt att vissa födoämnen såsom hårdsmält mat har en förmåga att utlösa attacker. Likaså om intaget blivit för stort och en stark mättnadskänsla infunnits sig så har flimmerattacker utlösts. Vad beror detta på? Undrar också varför attackerna alltid kommer sen kväll eller under förnatten oftast i liggande ställning? Äter betablockerare, Sotalol och Waran.

Svar

Det finns personer som beskriver att de upplever mer besvär av flimmer i samband med stora och sena måltider och att koffeinhaltiga drycker och alkohol kan fungera som triggande till flimmer. Vad som orsakar detta är inte känt. Personer med flimmer som uppträder i attacker beskriver ofta att attackerna startar i vila, det är vanligare än att attackerna startar under ansträngning.