Jag tror mig ha förstått att influensa kan utlösa förmaksflimmer. Då jag tidigare drabbats några gånger av flimmer överväger jag nu att vaccinera mig inför den kommande Hongkonginfluensan men då dyker en ny fråga upp hos mig. Kan istället vaccinationen i sig själv utlösa ett förmaksflimmer?

Svar

Du ställer en svår fråga. Jag utesluter inte att en vaccination kan utlösa ett flimmer vid en kraftigare inflammatorisk reaktion (feber, allmänpåverkan) hos flimmerbenägna personer. Men vanligen så blir reaktionerna på vaccin milda eller saknas helt, och skyddet mot influensa är gott. Min rekommendation blir därför att ta influensavaccin.