Jag har behandlats med Spiriva för först medelsvår och senare lätt kol i drygt ett år. Kan detta ha bidragit till att jag nu har förmaksflimmer?

Svar

Läkemedlet har rapporteras kunna ge upphov till förmaksflimmer hos ”speciellt känsliga personer” i låg frekvens. Det får väl därför betraktas som en möjlighet att Spiriva kan ha bidragit.