Jag blev elkonverterad för ett år sedan på lasarettet i Landskrona. Jag tyckte inte att det gick rätt till. Jag fick ont vid sidan om vänster bröst, det var som ett tryck inåt. Nu efter ett år har förmaksflimret kommit tillbaka och smärtan i bröstet försvann. Det nya förmaksflimret är inte alls så kraftigt som tidigare.

Svar:
Elkonvertering medför endast mild påverkan på bröstkorg och hjärtmuskel. Det man ibland ser är en rodnad på huden, då hudkostymen har högt motstånd och tar därigenom upp en del av den energi som avges vid elkonverteringen. Denna ”hudskada” läker inom dagar, och kan mildras med lokal kortisonsalva.

Trycket till vänster i bröstkorgen som varat i ett år, och försvann då flimret kom tillbaka, tror jag inte var relaterad till själva elkonverteringen och den energi som då levererades.