Har i åratal känt av att jag inte kan sova på vänster sida – det ger direkt ”tunga” hjärtslag. Sover på höger sida istället. Vaknar varje morgon med ryggsmärtor långt ner – kan det ha något samband?

Svar

Förmaksflimmer förekommer inte sällan helt utan symptom. De ”tunga” hjärtslag som beskrivs beror sannolikt på s.k. extraslag där den ordinarie rytmen bryts av att enstaka hjärtslag startas från annat håll än från sinusknutan. Ryggsmärtorna har med stor sannolikhet inte något samband med hjärtrytmen.